HKL Research

Behöver du beslutsunderlag inför kommande lansering? Är du osäker på hur din nya kampanj kommer att fungera? Vill du veta vad målgruppen eller kommunens invånare tycker? Vi har lösningen för dig!

HKL Research är ett oberoende undersökningsföretag som i 45 år hjälpt företag, organisationer och kommuner att lära känna sin kund eller sina invånare, kartlägga marknaden och säkerhetsställa att produkten/tjänsten är rätt för målgruppen.

Vi är nyfikna, kreativa och letar alltid efter de rätta frågorna och den rätta metoden som ska ge de mest belysande svaren i analysen.

Vi använder oss av följande metoder:

  • personliga intervjuer
  • telefonintervjuer
  • webbenkäter
  • fokusgrupper
  • besöksintervjuer

Våra intervjuer utförs på bland annat svenska, engelska, arabiska, somaliska, spanska, persiska och norska.

Välkommen till HKL Research!

HKL-Modellen

Vi har en genomarbetad arbetsmodell – HKL-Modellen. Här följer en kortfattad beskrivning av hur den ser ut.
Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi vad HKL Research kan göra för ditt företag.

Brief
Vi träffas och ni berättar om era önskemål och behov. Vad handlar uppdraget om? Vad vill ni uppnå? Hur ser er verksamhet/produkt/service ut? Ju fler frågor som besvaras desto bättre. Vi får en bra grund att basera vårt fortsatta arbete på.

Strategi
Baserat på det underlag vi fått vid briefen formar vi det fortsatta projektet.
Vilka frågor ska vi ställa? Hur ska vi ställa dem? Vilka ska vi fråga? Det här är ett viktigt strategiskt arbete inför den kommande undersökningen.

Kvalitetssäkring
Är vi på rätt spår? Är undersökningen så tydlig som vi vill att den ska vara?
Vi förtestar alltid undersökningen på ett antal representativa personer för att få möjlighet till eventuella ändringar och finkalibreringar.

Fältarbete
Vi utför själva undersökningen. Kan se olika ut beroende på uppdragets art.

Resultatanalys
Vilka svar fick vi? Vad pekar de på? Vilka slutsatser kan vi dra? Vi sammanställer en utförlig och genomarbetad analys av de svar undersökningen har gett oss.

Leverans
Ni får en gedigen och utförlig presentation av vad undersökningen har visat.
Ett tydligt och detaljerat beslutsunderlag som hjälper er i ert fortsatta arbete.