Tjänster

Vad är viktigt för din målgrupp?
All kommunikation har större möjlighet att lyckas om den bygger på en säker och hållfast grund.

Genom att kartlägga marknaden och målgruppens åsikter och attityder säkrar du att din produkt eller tjänst motsvarar målgruppens förväntningar. Med kunskap om din marknad, dina invånare, kunder eller konkurrenter kan du lättare utveckla ditt varumärke, ditt företag eller din tjänst på ett framgångsrikt sätt.

Vi hjälper dig att:

 • kartlägga attityder
 • lära känna din målgrupp eller dina invånare
 • säkerställa att din information, produkt eller tjänst är rätt för målgruppen
 • kartlägga dina konkurrenter
 • hitta din marknad

Exempel på kartläggande undersökningar

 • Varumärkesundersökning
 • NKI
 • Trygghetsundersökningar
 • Publik- och besöksundersökningar

Hade din kampanj önskad effekt?
En uppföljning ger dig exempelvis svar på vilken effekt reklamen eller informationen haft. Uppföljningen kan göras på hela eller delar av kampanjen, på hela befolkningen eller en utvald målgrupp. Du får en helhetsbild av kampanjens utfall och värdefull kunskap inför nästa.

 Du får svar på ifall målgruppen har:

 • sett något av kampanjen
 • uppfattat avsändare
 • förstått budskap
 • blivit intresserad av produkten/tjänsten.

Exempel på utvärderingar
Utvärdering av information
Läsarundersökningar
Effektmätning av kampanjer
Produkttester

Förtest

Hur fungerar din kommande kampanj?
Innan du lanserar en ny kampanj kan det vara bra att få en indikation på om den fungerar eller inte. Därför erbjuder vi dig möjligheten att göra ett förtest. På så sätt kan du få svar på om idén är bra, kontrollera att kampanjen är tydlig och intressant samt inte minst ge dig möjlighet till att göra förbättringar.