Om oss

Våra marknads- och kundundersökningar gör att du lättare kan fatta beslut. Du får kunskap om målgruppen och insikt om vad som driver dem.
Förståelse och kunskap är alltid viktigare än ”bara ny fakta”.

Varje uppdrag är unikt, och vi väljer alltid den undersökningsmetod som passar bäst för det specifika syftet.
Du får begripliga resultat med tydligt fokus på vad som går att förbättra.

Vi är en fullservicebyrå och vänder oss till både offentliga och privata verksamheter.

HKL Research har ramavtal med Göteborgs Stad och Mölndals Stad.