Case

Hyreslägenhet i Götene tätort eller villa på landet, om Göteneborna
får välja.

Nu har resultatet av bostadsundersökningen kommit. För de som har flyttplaner inom fem år vill majoriteten bo kvar i kommunen,
i antingen hyreslägenhet eller villa. De flesta, 65%, har dock inga direkta flyttplaner för de kommande 10 åren.

Fler känner sig trygga i Angered
Den nya trygghetsundersökning för 2020 visar att den upplevda tryggheten ligger kvar på samma nivåer i Angered.
Varje år sedan 2013 har enkätundersökningar genomförts där 1 000 personer medverkat för att undersöka den upplevda tryggheten i Angered.

Stockholmarna ska bli mer samspelta i trafiken
En ny attitydundersökning visar att bilister och cyklister inte kan samspela i trafiken. Nu satsar staden på en kampanj som ska få stockholmare att ”visa mer hjärta i trafiken” och bli snällare mot varandra.

TQ – Trafikintelligens
Uppdragsgivare: Trafikkontoret Göteborgs Stad
Syftet med undersökningen var att få större klarhet i attityder kring våra beteenden i trafiken. Vi utförde personliga intervjuer och lät göteborgare berätta hur de ser på sitt eget och andras trafikbeteende.

Folkuniversitetet Stockholm
FU i Stockholm erbjuder en stor mängd olika kurser och utbildningar. Hur fungerar de? Vad tycker de som gått kurserna? Finns det något som går att förändra till det bättre? Vi gjorde telefonintervjuer med tidigare kursdeltagare i vilka vi gick på djupet. Undersökningen resulterade i en större förståelse i vad som fungerar bra och mindre bra.

NTT Group
NTT Group producerar och säljer mekaniska transmissionsprodukter, t ex kugghjul och kedjor. De ville kartlägga bilden av företaget och dess konkurrenter. Vi utförde en omfattande varumärkesundersökning bland företagets kunder och prospects, bland annat gjorde vi telefonintervjuer med inköpare av de typer av produkter som NTT Group erbjuder.

Kundlista

Borås Parkering, Eidar, Fastighetsägarna Centrala Hisingen, Folkteatern, Gränbystaden, Göteborg Stad, GöteborgsOperan, Hallands Kulturhistoriska Museum, Halmstads kommun, HSB, Högskolan i Borås, Idnet, Innerstaden Göteborg, Kungsbacka kommun, Lilla Edets Kommun, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, Malmö City, Malmö Universitet, Moelven, Mölndals Stad, Nääs Fabriker, Partille kommun, Rexel, Råda Rum, SJ, Skövde kommun, Skövdebostäder, SQO, Swedac/OTW, Södertälje kommun, Universeum